محصولات

الگوی شماره 2
پاکت ۱۸*۱۳
سپتامبر 3, 2016
الگوی شماره 4
پاکت ۱۶*۱۱
سپتامبر 3, 2016
نمایش همه

پاکت ۱۸*۱۳

تومان

توضیحات

نوع پاکت ۱۸*۱۳

درب مثلثی

حداقل اندازه کاغذ مورد نیاز ۲۳*۲۳

دانلود نمونه پاکت