محصولات

الگوی شماره 39
ساک دستی
آوریل 27, 2021
الگوی شماره 41
ساک دستی
آوریل 27, 2021
نمایش همه

ساک دستی

تومان

دسته:
توضیحات

نوع پاکت: ساک دستی یک تکه

لب چسب به عطف

حداقل اندازه کاغذ مورد نیاز ۴۵*۶۹٫۴

اندازه ساک دستی ۳۵*۸٫۹*۲۴٫۸

دانلود نمونه ساک دستی