محصولات

الگوی شماره 36
ساک دستی
آوریل 26, 2021
الگوی شماره 38
ساک دستی
آوریل 27, 2021
نمایش همه

ساک دستی

تومان

دسته:
توضیحات

نوع پاکت: ساک دستی یک تکه

حداقل اندازه کاغذ مورد نیاز ۴۱*۶۸

اندازه ساک دستی ۳۱*۹*۲۴

دانلود نمونه ساک دستی