محصولات

الگوی شماره 27
پاکت ژاپنی
آوریل 19, 2021
الگوی شماره 29
پاکت A5
آوریل 20, 2021
نمایش همه

پاکت ژاپنی

تومان

توضیحات

نوع پاکت: ژاپنی

همراه با عطف بغل و ته

حداقل اندازه مورد نیاز کاغذ ۲۸*۲۹

دانلود نمونه پاکت