محصولات

الگوی شماره 26
پاکت ۵۱*۳۵٫۵
آوریل 19, 2021
الگوی شماره 28
پاکت ژاپنی
آوریل 19, 2021
نمایش همه

پاکت ژاپنی

تومان

توضیحات

نوع پاکت: پاکت ژاپنی

عطف بغل

حداقل اندازه مورد نیاز کاغذ ۲۹*۳۰

دانلود نمونه پاکت