محصولات

الگوی شماره 19
پاکت A4
آوریل 18, 2021
الگوی شماره 21
پاکت A5
آوریل 18, 2021
نمایش همه

پاکت A3

تومان

دسته:
توضیحات

نوع پاکت: A3

درب روی طول

حداقل اندازه کاغذ مورد نیاز ۶۵*۴۹

دانلود نمونه پاکت