محصولات

الگوی شماره 15
پاکت ژاپنی
آوریل 17, 2021
الگوی شماره 17
پاکت A5
آوریل 18, 2021
نمایش همه

پاکت ژاپنی

تومان

توضیحات

نوع پاکت: ژاپنی

درب روی عرض

حداقل اندازه مورد نیاز کاغذ ۲۷*۲۴

دانلود نمونه پاکت